skip to Main Content

Elektroliz Kaplama Nasıl Yapılır?

Plastik malzemenin elektriksel açıdan iletken hale getirilmesi gerekir. Bu işlem önce bir kimyasal daldırma prosesi ile bir nikel tabakası kaplanması ile yapılır. Nikel, bir katalitik tabakası üzerine uygulanır (şekil 1) ve bu tabakanın etkin şekilde bağlanabilmesi için Paladyum malzemenin yüzeyine entegre olması gerekir ki bu plastik üzerine kaplamanın zorluklarından biridir.

Paladyum/ nikelin tutunması için yüzeyde retansiyon açılması gerekmektedir. (şekil 2) Birçok malzeme yapı olarak retansiyon açılmasına direnç gösterir.

Elektrolize kaplama için en uygun kimyasal yapı ABS’dir. Butadien moleküllerinin kimyasal olarak çıkarılabilmesidir.(şekil3) Bu moleküller esas olarak küresel olduğundan bunların çıkarılması paladyum-nikel için mükemmel tutuculuk sağlayacak olan retansiyon alanları meydana getirir.

Elektrolize kaplamanın ABS özellikleri üzerindeki etkisi anlaşılmalı ve buna izin verilmelidir. Elektrolizle kaplama prosesi, bakır ve nikelin arasında sandviçlenmiş tabakaların yaratacağı ek komplikasyonlar ile birlikte plastik malzemeye yapısı çok sert ve esnekliği çok az olan krom bağlanmasını içerir Bunun davranış üzerinde açıkça bir etkisi vardır. Özbek Plastik tüm tasarımcıların malzeme özelliklerindeki değişiklikleri dikkate almadığını ve bu nedenle bazı kompanentlerin hizmet sırasında başarısız olduğunu tespit etmiştir. ABS ‘nin elektrolizle kaplama yapılması malzemeyi kırılgan hale getirebilir. Yüzey mobilitesi ABS gibi olan bir malzemenin bir krom jaketi içine sıkıca kapatılması halinde kolay bükülemeyeceği kolaylıkla anlaşılabilir. Teoriye göre kromda başlayan çatlama ABS içinde de devam ederek sonuçta malzemenin iflasına yol açar.

Back To Top